Nisporeni, Moldova

Chartring av klubb i Nisporeni, Moldova i samarbeid med Follo Soroptimistklubb

Prosjektgruppen består av Randi Braathe, Renata Stellander, Solveig Lawson, Solveig Urdal,  Tone Urstad og Elena S. Thømt fra Rygge Soroptimistklubb samt Ingjerd J. Ingeborgrud og Bente Gårdeng fra Follo Soroptimistklubb. Prosjektleder i Nisporeni er Lucia Usurulu som er medlem av SI Chisinau. Nisporeni Soroptimistklubb ble etablert 13. april 2013 og Rygge Soroptimistklubb er gudmor. Klubben har forslag til framtidige prosjekter i nærmiljøet som omhandler "The disabled family from Balanesti village " og Children in th parents` absence". Før jul i 2013 sendte Rygge Soroptimistklubb 6 store kartonger med nytt tøy til vanskeligstilte familier. Vi har i tillegg gitt økonomisk støtte til engelskundervisning for medlemmer av klubben i Nisporeni samt gitt støtte til Galinas barnehage (et klubbmedlem i Nisporeni).

STATUS FOR NISPORENI-PROSJEKTET: Rapport fra prosjekt Nisporeni (Moldova) 1.10.2016 – 30.09.2017, kan du lese her

Februar 2017

Overraskete og glade barn som får utlevert en pose med bøker og skrivesaker.  CRIC (Child Right Information Service) kjøpte inn sakene for resten av pengene fra sommerskolen 2016, sponset av Follo og Rygge soroptimistklubber. Damen med hatten er president Nina Gorea, en enrgisk drivkraft i klubben.

 

En gruppe av Nisporeni soroptimistene som forbereder en ny sommerskole 2017. Denne gangen blir de to ukene gjennomført i regi av soroptimistene og ikke CRIC, men lederen fra i fjor, Aliona Stepan, har sagt seg villig til å være rådgiver for tiltaket.

VÅREN 2014

Kurs i engelsk

For å kunne kommunisere og utvikle klubben, har de norske klubbene bidratt til engelskundervisning for medlemmene i den moldovske klubben. I samarbeid med en kvinnelig student fra hovedstaden Chisniau, foregikk undervisningen i Nisporeni ut 2013. Fra 2014 har klubben benyttet seg av en lokal engelsklærer, og i dag går 7 medlemmer på engelskkurset. Flere av medlemmene i Nisporeni har kontakt med prosjektgruppens medlemmer på e-post og via Facebook.

Engasjement i barnehage

Vi har støttet Galinas barnehage i landsbyen Ciutesti i Nisporeni distrikt med kr. 10.000, etter at vi mottok søknad med budsjett fra Nisporeni SI hvor det fremgikk at det var behov for midler i forbindelse med etablering av barnehagen. Midlene skulle fortrinnsvis brukes til uteareale, og noe av pengene er brukt til innkjøp av komfyr og vaskemaskin. 30-40 barn går i barnehagen som ble åpnet 1. november 2013. Vi har mottatt en offisiell takk fra borgermester Iurie Stamati i Ciutesti for støtten som er gitt.

Marked med klær

Journalist Arne Kristian L. Stellander som deltok på chartringsreisen i april 2013, har støttet prosjektet ved å donere 18 store plastsekker med usolgte klær fra sin butikk. Rygge SI arrangerte marked på Arena i Moss, og fikk solgt klær for kr. 5.782,-. Usolgte klær ble sendt våre søstre i Nisporeni 19. november 2013.  Vi har fått bekreftelse med bilder på at klærne er kommet frem, og noe av klærne er allerede delt ut til trengende på et gamlehjem.

Prosjekter under arbeid

Vi fikk i februar forespørsel med budsjett om to tiltak i Nisporeni distrikt;

”We go for Food and Water in Bacsheni and Isaicani Villages” stipulert til 1650 euro. Dette gjelder bygging av nye brønner i de nevnte landsbyer. Prosjektet er til nå til behandling i Norgesunionens vannprosjektkomite, som ledes av Margereta Miljeteig, Haugesund  soroptimistklubb. ”Better Future and healthy Life for Nisporeni Districct Citizens” stipulert til 1250 euro gjelder rehabilitering av det lokale sykehuset.  Liv Handeland og Britt Fusdahl besøkte sykehuset i april, og forholdene var spesielt elendige på gynekolgisk avdeling. Vi arbeider nå for å gi den nødvendige støtte til denne rehabiliteringen.

Rygge soroptimistklubbs nye medlem Elena S. Thømt er fra Moldova. Hun bistår oss med oversettelse av skriv, og gir gode råd slik at kontakten øker. 

Norgesunionens Moldovakomite med Liv Handeland i spissen arrangerer ny reise til Moldova i oktober 2014. Interesserte vil da få muligheten til å bli med til dette spennende landet, og ikke minst se med egne øyne se hvordan samarbeidet mellom norske og moldovske soroptimister kan bedre hverdagen for våre medsøstre i Moldova.

Vi kan love en opplevelse for livet!

 

 

Utenfor barnehagen under besøket til Liv Handeland og Britt Fusdahl i april 2014
Engelskundervisning
Galinas Barnehage