Rygge Soroptimistklubbs handlingsplan 2020 - 2022

 

Klubbens handlingsplan er utarbeidet etter disse satsningsområdene

  • Synlighet
  • Rekrutterering
  • Kommunikasjon
  • Prosjektarbeid

Les mer i vår handlingsplan som i 2020 - 2022 inneholder hovedpunktene: 

  1. Engasjerte medlemmer
  2. Rekruttering
  3. Synlighet, påvirkning og kommunikasjon 
  4. Prosjekter, lokalt og internasjonalt