Rygge Soroptimistklubbs handlingsplan 2022 - 2024 -

Under oppdatering ....

 

 

Les mer i vår handlingsplan som i 2022 - 2024 inneholder hovedpunktene: 

  1. Engasjerte medlemmer
  2. Rekruttering
  3. Synliggjøring og påvirkningsarbeid 
  4. Prosjekter, lokalt og internasjonalt
  5. Kommunikasjon