Program for høsten 2023

Fokusområder: Hjelpe kvinner til utdanning og økonomisk selvstendighet. Eliminere vold mot kvinner. Sikre mat og helse, og sikre et bærekraftig miljø

 

11.09.23 kl. 19.00 på Naustet

Foredragsholder forfatter Linda Mosseros Mindrebø

Soroptimistisk kvarter: Gerd Louise Molvig

5.min. Randi Braathe

Referent Anne-Kirsten Upsaker  

09.10.23 kl. 19.00 på Naustet

Demonstrasjon og opplæring i Førstehjelp ved intensivsykepleier og lektor - og HHLR-instruktør - Ellen M. Dahl

Soroptimistisk kvarter v/Tone Hals

5.min. v/Mette Jensen

Referent Gunn Hovdal

13.11.23 kl. 19.00 på Naustet Fellesmøte med Moss. 

Hovedprogram v/Turid Jansen: Barnehageutviklingen i industribyen Moss og i Rygge

5 minutter: Reidun Lexerød

Referent: Tone Hals

11.desember Julemøte hos Randi Braathe

Hovedprogram; Anne Bramo om Kvinnehelse

Soroptimistisk kvarter: Nilou Jalali Moghadam

5 min: Kirsti Olsen          

Referent: Helena Rønvik