Rygge Soroptimistklubb

Klubben vår ble stiftet 14. mars 1981 av SI/E-sekretær Renate König, Tyskland. Gudmorklubb var Moss Soroptimistklubb. Daværende SI/E ekstensjonspresident Lilian Mollatt var aktiv pådriver i prosessen sammen med unionens ekstensjonspresident Ellen Gade fra Sandefjord.

Klubben er knyttet til soroptimistinternational, som er en verdensomspennende, partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon - der vennskap på tvers av landegrensene er en grunnleggende verdi. I 2002 hadde klubben vår ansvar for det store prosjektet "Youth under Sail" med "Statsråd Lehmkuhl, og i perioden 2007 - 2009 hadde SI Rygge Unions-styret, med Solveig Haug Urdal som Unionspresident. Vi har møtedag hver 2. mandag i måneden, som regel på "Naustet" på Fuglevik/Rygge. Antall medlemmer pr. mars 2021 er 26.

Som medlem i klubben får man;

  • Mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljøet
  • Benytte et nettverk av yrkesaktive kvinner i inn- og utland
  • Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden
  • Bli bedre kjent med mange hyggelige kvinner i ditt nærmiljø
  • Bedre kjennskap til forskjellige yrkesgrupper/fagmiljøer 
  • Bli en del av et sosialt felleskap og delta i månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag
  • Gjennom dine "5 minutter"-innlegg ta opp dagsaktuelle saker på klubbmøtene