Bli medlem

Er du yrkesaktiv og interessert i å bedre barn og kvinners kår kan dette være klubben for deg.

Som medlem i Rygge Soroptimistklubb får du en flott mulighet til å bidra både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å bedre barn og kvinners stilling. Vi er en aktiv klubb med prosjekter som gir deg en unik mulighet til å bidra for kvinner som ikke har like gode vilkår som vi har i Norge. Vi har møter èn gang i måneden med gode foredragsholdere og interessante bedriftsbesøk.

Har du lyst til å bli en del av det flotte fellesskapet som Soroptimist International representerer?

Som medlem av en soroptimistklubb får du:

  • Mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling.
  • Et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland.
  • Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden.
  • Bli kjent med mange engasjerte kvinner i ditt nærmiljø.
  • Sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag.
  • 5 minutters innlegg og "ordet fritt" fra medlemmer på klubbmøter

Invitasjonsbrev