Hva skjer?

MedlemsmøterHver 2. mandag i måneden. Se program

Pågående prosjekter:

Internasjonalt; Moldova

Lokalt; Fontenehuset i Rygge

Gjennomført høsten 2022; pilotprosjekt "Flerkulturelle kvinner ut av skyggen"

 

Distriktsmøter for distrikt Øst 1 arrangeres i 2023 i ............(oppdateres)

Mer informasjon under "Distriktsmøter"