Æresmedlemmer i Rygge Soroptimistklubb

På klubbens 40-årsmarkering i oktober 2021, ble det tildelt 4 velfortjente æresmedlemskap; Solveig Haug Urdal, Gerd Louise Molvig, Solveig Lawson og Ragnhild Hassel Bergerud

Fra jubileet 21.10.21, nyutnevnte æresmedlemmer. På bildet; avtroppende president Bente Stronegger, Solveig Haug Urdal, Gerd Louise Molvig, Solveig Lawson, Ragnhild Hassel Bergerud og president Tone Urstad