Fontenehuset i Rygge - lokalt prosjekt

Fontenehuset Rygge - et lavterskel arbeidsfellesskap og støtteapparat for alle som har eller har hatt psykiske utfordringer. Gjennom meningsfylt arbeid, kan de som velger det ta tilbake kontrollen over eget liv, og være aktive i egen rehabilitering.

Rygge Soroptimistklubb støtter Fontenehuset i Rygge som vårt lokale prosjekt. 

https://www.fontenehuset-rygge.no

https://www.fontenehus.no