Samling i Nesparken

I samarbeid med Evy fra Den Norske Turistforening (DNT) samlet vi til sammen 14 kvinner i Nesparken tirsdag den 5.september. Fire medlemmer fra klubben vår var med.

Vi startet med en rusletur rundt i parken, og for flere var dette første gang der. Så ble det "kaffeslabberas" i DNT-stil på sitteunderlag på bakken. Deilig kringle, og litt varmt i kruset. Etter en stund kom Lillian (- som hadde hovedforedrag for klubben vår i våres -) fra TryggEst og Krisesenteret. Hun fortalte om arbeidet deres, og snakket om vold i nære relasjoner, i etnisk norske- så vel som i flerkulturelle familier. Hun minnet om det viktige arbeidet det er å være obs på dem vi har rundt oss, og viktigheten av å vite hvor man kan få hjelp hvis det er behov for det. Kvinnene "våre" ønsker å være med på mer, og Evy har nå foreslått et treff også i oktober. Nærmere beskjed kommer når det er mer avklart.