Prosjektpris til Rygge og Follo

Prosjektprisen 2014 for etableringen av Nisporeniklubben

Follo Soroptimistklubb og Rygge Soroptimistklubb etablerte 13. april 2013 en soroptimist klubb i Nisporeni i Moldova.   Moldova er Europas fattigste land og vi ser mange områder hvor vi kan hjelpe kvinnene der.  Vi har finansiert engelskundervisning for soroptimistene, gitt tilskudd til en barnehage, finansiert nye vinduer på det lokale sykehuset og finansiert renoveringen av brønner med støtte fra Norgesunionen.  Etablering av klubben.

På representantskapsmøtet i Stavanger lørdag 30. mai 2015 mottok vi sammen med Folloklubben Norgesunionens prosjektpris. Det ga inspirasjon til videre arbeid!