Prosjektpris 2017

Rygge og Follo SI mottok prosjektprisen for 2017.

For arbeidet med sommerskole i Moldova mottok klubbene Rygge og Follo prosjektprisen for 2017. Les mer om dette på unionsidene her