Hva bidrar vi til?

Støtte til undervisning

Våren 2019 fikk vi kontakt med to pensjonerte lektorer som ville undervise brukere av Fontenehuset i fag på videregående. Dette ble satt i gang for fullt høsten 2019. Det ble satt av 2 faste dager pr uke. Til tross for noe skepsis til å begynne med, er undervisningsstøtten nå godt i gang. Dette ble starten på et innovativt og nyskapende prosjekt for å støtte voksne som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. 

Mer kommer..........