Livsviktig tilgang på rent vann

BRØNNPROSJEKTER I LANDSBYEN SOLTANESTI I DISTRIKTET NISPORENI, MOLDOVA

Follo og Rygge Soroptimistklubber etablerte i 2013 SI Nisporeni i Moldova. Med støtte fra Norgesunionen, har klubbene våre hjulpet til med finansiering og renovering av flere brønner i Moldova. De sanitære forholdene, særlig på landsbygda, er av en helt annen standard enn i Norge. Mange har utedo, og mangler innlagt vann. I tillegg er det mye forurensning i grunnen, og nødvendig å koke drikkevannet

Follo og Rygge Soroptimistklubber har støttet forskjellige prosjekter i Nisporeni. I flere år har vi vært med å arrangere sommerskole for sårbare barn/unge, og vi har støttet engelskundervisning for søstrene i Nisporeni. President Elena Tabara kan mye engelsk, og nå har også engelsklæreren deres Rodica Panfil blitt medlem i klubben. Norgesunionen og flere andre klubber har bidratt i finansieringen av sommerskolen og brønnprosjektene. 

I disse koronatider har det ikke vært mulig å arrangere sommerskole, men vi har bidratt i finansieringen av flere brønner i landsbyen Soltanesti som ligger på landsbygda i distriktet Nisporeni. Vi har med hjelp av Norgesunionen bidratt i finansieringen av renovering av 3 brønner/fontener i Soltanesti. De har greid å gjennomføre renoveringen rimeligere enn budsjettert, blant annet på grunn av egeninnsats fra beboerne i landsbyen. Derfor har de nå også kjøpt inn materialer til en fjerde brønn som de vil gjøre ferdig til sommeren.

Vi spurte Nisporeni-klubben for en stund siden om de ville skrive litt om landsbyen Soltanesti og vannsituasjonen. Den 2. februar mottok vi et notat fra president Elena Tabara på engelsk. Vi synes det er en god beskrivelse av Soltanesti og vannsituasjonen der. Vi velger å ikke rette på noe i notatet som viser at de også kan uttrykke seg meget bra på engelsk.   

 

Februar 2021, Nisporeni-gruppen Rygge og Follo

Solveig Haug Urdal, Kari Mitter, Camilla Haslund Wik, Bente Gårdeng, Mette Jensen, Linn Pettersen og Ingjerd Juel Ingeborgrud.