Program høsten 2022

Planlagt program med oversikt over aktiviteter

September

21. Bli kjent, gå gjennom programmet. Frivilligsentralen  17.00-19.00 

Oktober

  3. Rusletur i byen, gå på Kafe’, planlegging 7.                16.00-18.00

  5. Workshop m/lunsj med Ingse: Prosjekt frihet. Frivilligsentralen. 16.00-18.00

  7. Lage mat sammen. Frivilligsentralen                         17.00-19.00

13. Tema med Nilou. Frivilligsentralen                             17.00-19.00

18. Møte med Safia Abdi Haase. Frivilligsentralen             16.00-18.00

26. Møte med NAV og Flyktningetjenesten. Allaktivitetshuset 2.etasje 14.00 - 16.00

November

  1. Felles utflukt                                                           16.00-18.00

10. Workshop med Nilou                                                17.00-19.00

16. Møte på Lilleng Helsepark                                         14.00-18.00

25. Moss bibliotek, Vold mot kvinner                               19.00-21.30

Desember

  1. Krisesenteret, Frivilligsentralen                                 17.00-19.00

  8. Lage mat sammen, felles avslutning, oppsummering 

(Programmet har blitt noe redigert. Se oppdatert oversikt på siden) 

 

 

Redigert program pr. 05.11.