Velkommen til Rygge Soroptimistklubb

Rygge Soroptimistklubb er del av en verdensomspennende organisasjon for kvinner, Soroptimist International, som arbeider for å bedre levekårene til kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør soroptimistene gjennom bevisstgjøring, formidling og prosjektarbeid. Vi deltar regelmessig i høringer i kvinnerelaterte spørsmål, og Soroptimist International har rådgivende status i FN. Vårt motto er å være en global stemme for kvinnerwww.soroptimistnorway.no 

Soroptimist International er verdens største organisasjon for yrkesaktive kvinner.

 

Soroptimist appellen:

La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villig til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima