Prosjekter - Nasjonalt og internasjonalt

På alle nivå i Soroptimist International (SI) står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinners og barns levekår.

 Rygge Soroptimistklubb vedtok på årsmøtet i 2017 å engasjere seg i to klubbprosjekter:

  1. Lokalt: Fontenehuset i Rygge.  Fontenehuset i Rygge er et arbeidsorientert klubbhus for mennesker med psykiske helseutfordringer.  Les mer om Fontenehuset her
  2. Internasjonalt: Nisporeni, Moldova. Les mer om Moldovaprosjekter her. I menyen til venstre kan du velge å lese om hva Rygge Soroptimistklubb har gjort i Moldova.
  3. Internasjonalt: Utdanningsfondet. Les mer her

 

Sentralt i arbeidet vårt står FN's tusenårsmål, som setter søkelys på noen av de viktigste utfordringer i samfunnet vårt

 1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
 2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
 3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
 4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
 5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer