Tillitskvinner

For perioden 01.01.2024. - 31.12.2024
Styret
  • President: Niloufar Jalali-Moghadam
  • Visepresident: Kari Mitter
  • Sekretær: Anne-Kirsten Upsaker
  • Kasserer: Eli Hersleth
  • Styremedlem og styrets medlem i ekstensjons-/rekrutteringskomiteen: Reidun Lexerød
  • Styremedlem og leder av programkomiteen: Mette Upsaker
  • Vara: Kirsti Olsen

  Nettansvarlig: Marianne Hake