Tillitskvinner

For perioden 1. oktober 2021 - 31. desember 2022
Styret
  • President: Tone Urstad
  • Visepresident: Niloufar Jalali-Moghadam
  • Sekretær: Gerd Louise Molvig
  • Kasserer: Eli Hersleth
  • Styremedlem: Linn Pettersen
  • 1. vara: Reidun Lexerød
  • 2. vara: Wenche Stenbro

 Programansvarlig: Kari Mitter      Assisterende programansvarlig: Mette Jensen

Nett- og informasjonsansvarlige: Camilla Langseth, Anne-Kirsten Upsaker og Marianne Hake