Tillitskvinner

For perioden 1. oktober 2021 - 31. desember 2023
Styret
  • President: Tone Urstad
  • Visepresident: Niloufar Jalali-Moghadam
  • Sekretær: Gerd Louise Molvig
  • Kasserer: Eli Hersleth
  • Styremedlem: Reidun Lexerød
  • Vara: Wenche Stenbro

Programansvarlig: Kari Mitter 

Assisterende programansvarlig: Mette Jensen

Informasjonsansvarlig: Anne-Kirsten Upsaker

Nettansvarlig: Marianne Hake