Desember 2020

Julemøte på TEAMS

Alle år er annerledes, men det må være lov til å fastslå at året vi er i ferd med å legge bak oss nå, topper "annerledes-listen". Korona og restriksjoner har begrenset møtevirksomheten vår, men noen møter har vi gjennomført, og styret har gjennomført samtlige styremøter, i all hovedsak på Teams. Julemøtet vårt i dette annerledes-året ble også annerledes. Det ble gjennomført på TEAMS. Til tross for at mange aldri hadde gjort dette før, var vi 17 medlemmer tilstede. Veldig imponerende. Riktig hyggelig ble det også, selv om hver og en måtte ta ansvar for gløgg og pepperkaker.

Jeg vil bruke muligheten til å gi en ekstra takk til presidenten vår. Gjennom hele denne rare tiden, har vi en president som har tenkt på medlemmene sine, og som i jevnlige mailer har delt erfaringer, tanker og håp. Jeg vet at det ikke er slik i alle klubber. Takk for omsorgen du viser, Bente.

Tross en godt forberedte avslutning på julemøtet, med innspilt versjon av "deilig er jorden" klar til avspilling, sviktet teknikken. Så tar vi det her istedenfor. Med den, benytter jeg anledning til å ønske dere alle sammen en riktig god og fredfylt juletid.  

 

Deilig er jorden

Deilig er jorden,

prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang.

Gjennom de fagre

riker på jorden

går vi til paradis med sang.

 

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang.

Aldri forstummer

tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang.


Englene sang den,

først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød.

Fred over jorden,

menneske fryd deg.

Oss er en evig Frelser født