Bedriftsbesøk på Fontenehuset i Rygge

Fontenehuset Rygge er et lavterskel arbeidsfellesskap og støtteapparat for alle som har eller har hatt psykiske utfordringer. Gjennom meningsfylt arbeid kan de som velger det ta tilbake kontrollen over eget liv og være aktive i egen rehabilitering.

Rygge Soroptimistklubb støtter Fontenehuset i Rygge som vårt lokale prosjekt. Den 10.februar var vi på besøk. Vi fikk god informasjon, omvisning, og deilig kveldsmat "på huset". Vi er imponerte over alt de har fått- og får til.

https://www.fontenehuset-rygge.no