Bedriftsbesøk på Fontenehuset

Novembermøtet vårt ble lagt til Fontenehuset i Rygge som er et av nå 22 Fontenehus i Norge. Fontenehusene finnes i alle verdensdeler. Dette er Rygge soroptimistklubb sitt lokale prosjekt, her vi blant annet dekker lærerkrefter til brukerne av huset.

Med noen nye medlemmer, og medlemmer som ikke hadde anledning til å være med på forrige besøk, var det fint å få en innføring og en oppdatering i hva huset tilbyr, og hva det betyr for dem som kommer hit. Medlemstallet har økt enormt, og for øyeblikket har de vært nødt til å innføre inntaksstopp for å kunne ivareta dem som allerede er her.

Vi er imponerte over alt de får til