April 2021

Aprilmøte med årsmøte

Det ble et innholdsrikt møte i to deler; medlemsmøte og årsmøte. Etter lystenning og appell, fikk vi et gjensyn med Nilou's sterke monolog "Jeg er kvinnen", som hun skrev og fremførte i forbindelse med 8.mars. Monologen er å finne på Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=vXZGDMcuAWY

Nytt innslag var "Soroptimistisk kvarter", som handler om å fortelle om soroptimismen utenfor egen klubb. Her kan vi lete frem informasjon om prosjekter som andre klubber i inn- og utland er engasjerte i, og oppgaven vil gå på rundgang. Først ut var Camilla, som fortalte om Kristiansandklubbens "Gleditsch-prosjekt. Prosjektet løfter frem lokale kvinner som har satt viktige spor etter seg i norsk historie.

Årsmøtereferatet legges på klubbens intranettside