Prosjekt - 4Africa

4Africa ønsket ikke å drive et tradisjonelt bistandsprosjekt, men fokusere på "hjelp til selvhjelp".

I huset i Mutongo utenfor Kampala, får nærmere 50 kvinner opplæring i et håndverk som gir dem muligheten til å skape sitt eget levebrød. De får opplæring innen hekling, strikking, smykkelaging og søm. Huset er et samlingssted, produksjonslokale og kontor. Kvinnene i 4Africa får næringsrik mat hver dag og kunnskap om hygiene og hverdagsutfordringer. På sikt også business skills.
4Africa er opptatt av at dette skal være fair business og målet er at 4Africa i Uganda skal bli selvstendig og bærekraftig innen 5 år.

Vi vil gi kvinnene våre respekt, støtte og kunnskap. Ærlig arbeid bør være en menneskerett. Det skal vi hjelpe til med, og det står vårt hjerte nær.

Prosjektgruppen i Rygge Soroptimistklubb består av prosjektleder Line Svingen,  Inger Lise Handeland,  Eli Hersleth, Helena Brynildsen og Mette Upsaker. Prosjektet samarbeider med Moss Soroptimistklubb.

4Africa er et lokalt prosjekt med utspring i Moss, hvor deres mål er å trene fattige/Hiv-Aids syke ugandiske kvinner til et håndverk slik at de kan få en bærekraftig inntekt, samt rådgi dem i deres hverdagsutfordringer og gi støtte til skolegang for kvinnenes barn. 4Africa fokuserer på "hjelp til selvhjelp".

Initiativtaker: Prosjektet er startet av de 3 norske kvinnene Line Svingen, Mona Rege og Elin Zenker Aune.  4Africa er registrert som en NGO i Norge og Uganda.

Rygge Soroptimistklubbs engasjement i prosjektet er fattet i vedtak på årsmøtet i 2012. Det er oppnevnt en prosjektgruppe i klubben som koordinator for prosjektet. Rygge Soroptimistklubb følger fremdriftsplanen til 4Africa ved å støtte prosjektet først og fremst økonomisk. Det ble bevilget inntil kr 15.000 av styret i Rygge Soroptimistklubb til oppstart av prosjektet. Prosjektgruppen orienterer fast om framdriften på medlemsmøtene.

  1. Rygge og Moss Soroptimistklubb har så langt støttet følgende prosjekter i huset :Ny strømgenerator og stikkontakter i garasje (utført)
  2. Innkjøp av symaskiner (utført pr 01.05.12)
  3. Innkjøp av telt og plastikkstoler (utført))
  4. Sikring av huset (utført pr 01.10.12)

For å vite mer om prosjektet kan du lese mer her: www.4africa.no

 

Flittige damer i systuen
Heklegruppen sitter ute i skyggen og lager sine flotte produkter
Når noe skal feires kommer trommene frem