Julemøte

Julemøte med bedriftsbesøk hos Braathe gruppen

Bedriftsbesøk. I flotte omgivelser på den gamle familiegården, ble vi tatt imot av vertinne Randi. Gløgg og småprat før vi fikk omvisning og orientering av Tron Braathe. Tron er administrerende direktør, selskapets gründer og hovedaksjonær, og ikke minst, Randi’s sønn.

Tron er 9.generasjon på familiegården, som har vært i slekten siden midten av 1700-tallet. Tron hadde IT som «hobby» på gymnasiet, og interessen utviklet seg. Det ble etter hvert mindre «landskap», og mer IT. I 1989 etablerte han selskapet Braathen gruppen. Braathe gruppen er Teknologileverandør for datatjenester, kommunikasjon og sikkerhet, og leverer «det meste» innenfor feltet, også konsulenttjenester og leveranse av alt slags IT-utstyr.  De har en stor og variert kundeportefølje, og leverer blant annet totalløsninger til flere kommuner.

Selskapet har baser 9 steder i landet, fra Skien i sør til Tromsø i nord, 185 medarbeidere, og 10.000 brukere.

I 1998 overdro Randi og Willy gården til selskapet.  Låven er bygget om flere ganger, og i 2013/-14 ble det utvidet med ytterligere to etasjer. I dag er den arbeidsplass for 60 medarbeidere, og et sted mellom 3-4000 servere betjenes derfra.

Braathe gruppen er opptatt av å tilby produkter og tjenester som hensyntar miljøet i størst mulig omfang. De jobber aktivt og målrettet for å redusere klimaavtrykket, og på den måten bidra til en bærekraftig utvikling, og til å nå FN’s bærekraftsmål.

Ivaretakelse av sikkerhet er en vesentlig oppgave i en tid hvor datakriminalitet er blitt en stor trussel. Vi fikk høre om trusler i form av statlige angrep som lammer systemer, og tyveri av informasjon, med påfølgende løsepengekrav.

Les om farmen som ble serverfarm, om tiltakene de har iverksatt for å bidra til å nå bærekraftsmålene, og mye annet på de flotte og informative nettsidene www.braathe.no

Etter omvisning, ble det lystenning og appell v/president Tone, før full julemiddag fra Rygge Catering i en koselig pyntet kantine. Middagen ble etterfulgt av klubbmøte med loddsalg, auksjon, julehilsener, informasjon fra Moldova, soroptimistisk kvarter, og kaffe og deilige kaker, med takk til Randi og Ragnhild. 

Avslutningsvis hadde Kirsti «5 minutter» med utgangspunkt i sangteksten «Alene» (Originaltittel «Einn») som handlet om å stå sammen i en tid da mange føler seg alene. Tekst Ina Wroldsen. Artist Helene Bøksle

Tradisjon tro avsluttet vi møtet med å synge «Deilig er jorden»