Klubben deltok med stand og engasjerende appell

Ryggeklubben var godt representert under årets 8.mars-arrangement på Verket Scene i Moss

Det ble et meget vellykket arrangement, med sterkt og gripende innhold. Salen var fullpakket. Nilou - som er i 8.mars-komiteen - hadde en sterk appell mot kvinneundertrykkelsen i Iran. Dette til toner fra saxofonist Hanna Paulsberg (fra Rygge) 

Klubben hadde forøvrig - som alltid - stand

Niloufar Jalali-Moghadam

 

Gode og trofaste representanter fra klubben vår; Gerd Louise, Bente, Eli og Kari