Møte med presidenter, ekstensjons- og nettansvarlige

Vi var til sammen 24 deltakere fra de 8 klubbene i distriktet; Askim, Borge, Fredrikstad, Follo, Halden, Moss, Rygge og Sarpsborg.

President Bente åpnet med lystenning og appell. Så overtok distriktskontakt Kari som møteleder, med orientering og betraktninger rundt unionens handlingsplan og rekruttering.

Unionens programansvarlig Reidun Anderssen fra Haldenklubben kom med en klar oppfordring til alle; Skriv PFR-rapporter! Ingenting er for smått, og ingenting for stort. Rapporter fra alt vi gjør: prosjekter, arrangementer, orange dager, 8.mars, lilla sløyfer etc. Er det tekniske problemer med å fylle inn, er det bare å ta kontakt med henne. En vesentlig suksessfaktor er at det er den programansvarlige valgt på årsmøtet som faktisk registrerer, da det bare er denne som har tilgang.

Klubbene presenterte seg. Vi sa litt om hvem vi er, hva vi er opptatte av, og hvordan vi har avholdt møter det siste året. Vi opplyste om prosjekter og arrangementer, og fortalte om hvordan vi jobber med å rekruttere og beholde medlemmer.

Det er et spenn fra 17-49 medlemmer i klubbene, og masse aktiviteter på gang. Her er en liten oppsummering:

Møteaktivitet: Alle er i gang med digitale møter, med kortere og lengre fartstid. Noen har også møttes ute med ulike arrangementer/aktiviteter og stor suksess.

Formål: Klubbene støtter Krisesentere, jentegruppe på frivillighetssentralen, Frelsesarmeen, brønnprosjekter og annet i Moldova, Skipperstue (barnevern) Fontenehus (psykiatri) og Utdanningsfondet. Sprer informasjon og avholder smittevernkurs til kvinner fra ulike fremmedspråklige land, som videreformidler dette til sine språkgrupper.

Arrangementer og Inntekter: Det har vært vanskelig siste år å lage innbringende arrangementer, men noen klubber har søkt og fått «korona-støtte» for tapt inntekt der årlige arrangementer måtte avlyses. Smittevernambassadørene har søkt og fått støtte fra IMDI. Det har vært loddsalg og julemarkeder med hjemmeproduserte varer, vakthold på Terrakottautstilling, og det er ryddet plast på strender.

Synlighet: Flere av klubbene har knyttet kontakter med lokalpresse, og bruker dette ved hver gitt anledning. Orange dager, 8.mars, arrangementer, osv. Kreativiteten er stor.

Rekruttere- og beholdestrategier: Informasjonsmøter, oppdaterte og opplysende nettsider, synliggjøring og orientering ved arrangementer, rekruttering i eget nettverk, telefoner og besøk til eldre medlemmer. Flere av klubbene har en eller flere reflektanter